co powinniśmy o nich wiedzieć?

W jaki szybki sposób odróżnić kosmetyk antybakteryjny od produktu biobójczego?

Na rynku mamy dostępnych wiele produktów do rąk z oznaczeniem „zabija zarazki”. To hasło nie jest precyzyjne. Już samo słowo „zarazki” rozumiane może być na kilka sposobów, podobnie, jak „zabija”.

Wiele osób myli również środki antybakteryjne z tymi służącymi do dezynfekcji rąk i powierzchni. By wybrać odpowiedni i skuteczny produkt, warto wcześniej poznać kilka przydatnych informacji o tych artykułach. Te najważniejsze znajdziecie poniżej.

Żele antybakteryjne

Produkty dezynfekcyjne

Objaśnienie różnic

Deklarowane działanie tylko antybakteryjne

Udokumentowane badaniami działanie bójcze wobec wirusów, bakterii, grzybów, prątków

Samo słowo „antybakteryjny” nie oznacza jeszcze, że zabija bakterie. W branży to słowo rozumiane jest raczej jako „niesprzyjający” lub „usuwający” bakterie, niż faktycznie działający bójczo i skutecznie zabijający mikroorganizmy chorobotwórcze. Niedozwolone jest używanie na etykietach kosmetyków antybakteryjnych sformułowań typu: produkt dezynfekujący, biobójczy, zabijający 99% bakterii itp. W kosmetykach w ogóle nie deklaruje się działania wirusobójczego.

Rejestracja jako: kosmetyki

Rejestracja jako: produkty biobójcze

Żel antybakteryjny przeważnie zarejestrowany jest jako kosmetyk. Oznacza to, że nie posiada badań mikrobiologicznych, potwierdzających skuteczność bójczą wobec bakterii, a tym bardziej wobec wirusów. Preparaty dezynfekcyjne, muszą być przebadane na te mikroorganizmy, które producent deklaruje na etykiecie (np. bakterii, wirusów, grzybów, prątków gruźlicy) aby uzyskać rejestrację.

Zawartość alkoholu < 50%

Zawartość alkoholu > 60%

Żele antybakteryjne będące kosmetykami zawierają mniej niż 50% alkoholu, co można wnioskować po kolejności podania składników na etykiecie. Jeśli jako pierwszy podany jest składnik aqua, potem alkohol, to alkoholu będzie mniej niż 50%. Takie preparaty NIE SĄ SKUTECZNE wobec wirusa SARS-CoV-2. Aby preparat dezynfekcyjny działał bójczo na wirusy osłonkowe (tj. grypa, korona, czy HIV) powinien zawierać minimum 60% alkoholu.

Brak informacji o czasie działania

Brak informacji o dozowaniu

Szczegółowo udokumentowany badaniami czas działania na deklarowane mikroorganizmy

Szczegółowe udokumentowane badaniami informacje nt. dozowanie niezbędnej ilości płynu

W przypadku żeli antybakteryjnych nie udostępnia się takich informacji na produkcie, ponieważ nie posiadają one udowodnionego ani czasu, ani dozy niezbędnej do zadziałania. Na etykietach środków do dezynfekcji podaje się czas działania oraz zalecaną ilość, jaką należy zastosować, by osiągnąć spektrum bójcze.

Żele antybakteryjne

Deklarowane działanie tylko antybakteryjne

Produkty dezynfekcyjne

Udokumentowane badaniami działanie bójcze wobec wirusów, bakterii, grzybów, prątków

Objaśnienie różnic

Samo słowo antybakteryjny“ nie oznacza jeszcze, że zabija bakterie. W branży to słowo rozumiane jest raczej jako „niesprzyjający” lub usuwający etykietach kosmetyków sformułowań typu: produkt dezynfekujący, biobójczy. zabijający 99% bakterii itp. W kosmetykach w ogóle nie deklaruje się działania wirusobójczego. bakterie, niż faktycznie działający bójczo i skutecznie chorobotwórcze. Niedozwolone jest używanie na zabijający mikroorganizmy antybakteryjnych

Żele antybakteryjne

Rejestracja jako: kosmetyki

Produkty dezynfekcyjne

Rejestracja jako: produkty biobójcze

Objaśnienie różnic

Żel antybakteryjny przeważnie zarejestrowany jest jako kosmetyk. Oznacza to, że nie posiada badań mikrobiologicznych, potwierdzających skuteczność bójczą wobec bakterii, a tym bardziej wobec wirusów. Preparaty dezynfekcyjne, muszą być przebadane na te mikroorganizmów, które producent deklaruje na etykiecie (np. bakterii, wirusów, grzybów, prątków gruźlicy) aby uzyskać rejestrację.

Żele antybakteryjne

Zawartość alkoholu <50%

Produkty dezynfekcyjne

Zawartość alkoholu > 60%

Objaśnienie różnic

Żele antybakteryjne będące kosmetykami zawierają mniej niż 50% alkoholu, co można wnioskować po kolejności podania składników na etykiecie. Jeśli jako pierwszy podany jest składnik aqua, potem alkohol, to alkoholu będzie mniej niż 50%. Takie preparaty NIE SĄ SKUTECZNE wobec wirusa SARS-CoV-2. Aby preparat dezynfekcyjny działał bójczo na wirusy osłonkowe (tj. grypa, korona, czy HIV) powinien zawierać minimum 60% alkoholu.

Żele antybakteryjne

Brak informacji o czasie działania


Brak informacji o dozowaniu

Produkty dezynfekcyjne

Szczegółowo udokumentowany badaniami czas działania na deklarowane mikroorganizmy


Szczegółowe udokumentowane badaniami informacje nt. dozowanie niezbędnej ilości płynu

Objaśnienie różnic

W przypadku żeli antybakteryjnych nie udostępnia się takich informacji na produkcie, ponieważ nie posiadają one udowodnionego ani czasu, ani dozy niezbędnej do zadziałania. Na etykietach środków do dezynfekcji podaje się czas działania oraz zalecaną ilość, jaką należy zastosować, by osiągnąć spektrum bójcze.

Jak w szybki sposób odróżnić kosmetyk antybakteryjny od produktu biobójczego?

1) Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym nadawany przez URPL (Urząd Rejestracji Produktów Bibójczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych)

Żele antybakteryjne

Produkty dezynfekcyjne

Brak numeru

Na etykiecie produktu biobójczego dezynfekcyjnego zawsze znajduje się nr pozwolenia na obrót wydany przez urząd rejestracji URPL.

Żele antybakteryjne

Brak numeru

Produkty dezynfekcyjne

Na etykiecie produktu biobójczego dezynfekcyjnego zawsze znajduje się nr pozwolenia na obrót wydany przez urząd rejestracji URPL.

2) Sformułowania na etykiecie dot. składu produktu

Żele antybakteryjne

Produkty dezynfekcyjne

Skład jest podawany poprzez zapis „Ingredients” oraz wymienienie łacińskich nazw składników w kolejności od najwyższej do najniższej zawartości w produkcie.

Jako skład podaje się tylko substancje czynne oraz ich dokładną zawartość na 100 g produktu.

Żele antybakteryjne

Skład jest podawany poprzez zapis „Ingredients” oraz wymienienie łacińskich nazw składników w kolejności od najwyższej do najniższej zawartości w produkcie.

Produkty dezynfekcyjne

Jako skład podaje się tylko substancje czynne oraz ich dokładną zawartość na 100 g produktu.